Niedru degšana uz Briežu lankas

Niedru degšana uz Briežu lankas

21. augustā dabas parkā „Pape” notika darbi pie biotopu atjaunošanas lielajam dumpim. Lai nodrošinātu labu populācijas stāvokli, nepieciešams ierobežot ezera apaugumu ar niedrēm un krūmiem. Darbu gaitā neplānoti aizdegās sausās niedres. Pasaules Dabas Fonds atvainojas Nīcas un Rucavas novada iedzīvotājiem un atbildīgajām institūcijām par sagādātajām neērtībām.

Uzzini vairāk!

Aizsardzības kategorija