Jaunumi

Vasarā atsākušies biotopu atjaunošana darbi Papes ezera niedrājos

07. augusts, 2017.

Jūlijā dabas parkā Pape atsākta Papes ezera biotopu atjaunošana. Šobrīd tiek veikta seklūdens dīķu un līču atjaunošana un uzturēšana un niedrāju masīvu fragmentācija, darbus veicot Pasaules Dabas Fonda darbiniekiem un ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Royal reed”. Šo darbu apjoms vel projektā plānots vairāk nekā 100 ha platībā, bet tā sekmes un darbu izpildi ietekmēs ūdens līmenis Papes ezerā.

Readmore

Uz sezonālā lieguma laiku apturēti darbi Papes ezerā

Uz sezonālā lieguma laiku apturēti darbi Papes ezerā

31. marts, 2017.

Pasaules Dabas Fonds pārtraucis krūmu un koku ciršanu, kā arī niedru pļaušanu un citus darbus, lai sezonālā lieguma laikā netraucētu putnu ligzdošanu. Šī gada jūnijā un jūlijā plānots turpināt lielā dumpja biotopu atjaunošanas pasākumus, noslēdzot 2013. gadā uzsākto projektu “Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”.

Readmore

Ziemā netraucē dabas atjaunošanas pasākumu īstenošanai Papes ezerā

Ziemā netraucē dabas atjaunošanas pasākumu īstenošanai Papes ezerā

02. februāris, 2017.

Pasākumi tiks turpināti līdz 15.martam, tad iestājoties dabas parkā ”Pape” sezonālajam liegumam. Darbi ir īstenoti saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka Pape esošajā Papes ezerā.

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.