Izveidota Dabas parka “Pape” mobilā aplikācija iOS un Android lietotājiem

12. septembris, 2017

Dabas parka “Pape” bezmaksas aplikācija atrodama šeit:

Android

iOS

 

Pasaules Dabas Fonds aicina iepazīties ar jauno dabas parka “Pape” mobilo aplikāciju, kas padarīs parka apmeklējumu ērtu, izzinošu un viegli saplānojamu. Aplikācija ir pieejama gan iOS, gan Android lietotājiem un tajā apkopoti visi dabas parkā redzamie apskates objekti, naktsmītnes, laivu nomas, kā arī cita noderīga informācija. Šī ir pirmā mobilā aplikācija Latvijā, kas veidota konkrētai aizsargājamai teritorijai, sekojot veiksmīgiem piemēriem Eiropā.

Papes dabas parka teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas: Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, vairākas dabas takas un savvaļas zirgi, tauri un sumbri.  Jaunā aplikācija parāda tās lietotāja atrašanās vietu un attālumu līdz nākamajam objektam, padarot parka apmeklējumu parocīgu un viegli plānojamu. Aplikācija pieejama latviešu un angļu valodās un tās lejupielādei nepieciešams internets. Aplikācija izveidota projektā COASTLAKE.

Dabas parks “Pape” izveidots 2004. gadā, tas aizņem 10 853 ha un atrodas Latvijas DR -  Rucavas un Nīcas novados. Parku veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām. Dabas parkā iespējams satikt savvaļas zirgus, taurus un sumbrus, bet Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā.

Dabas parks un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000, tāpat daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.