PDF stāsta par Papes dabas parku Rucavas novada Tūrisma dienā

23. novembris, 2016

2016. gada 22. novembrī Rucavas novada domē notika Tūrisma seminārs par tēmām, kas saistītas ar kultūru un dabu. Seminārā ar prezentāciju piedalījās arī Pasaules Dabas Fonds.

Rucavas domes organizētajā seminārā piedalījās AS “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācijas, Liepājas tūrisma informācijas biroja un Tukuma tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Pasaules Dabas Fonda vadītājs Jānis Rozītis un dabas parka "Pape" pārstāvis Ints Mednis stāstīja par parka aktualitātēm, tai skaitā projekta "Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā" īstenošanu Papes ezerā. Apspriesti tika jautājumi par dabas tūrismu un dabas aizsardzības savienošanu ar tūrisma un izklaides pasākumu rīkošanu.