Par spīti pamatīgajiem plūdiem, Papes dabas parkā pabeigti biotopu atjaunošanas darbi

20. decembris, 2017

Papes dabas parkā Ziemassvētki jāsagaida pārplūdušās palienu pļavās. Rudens lietavu sekas Kurzemē vēl nav mazinājušas, savvaļas zirgu un govju ganībās daļa teritorijas ir zem ūdens. Kaut situācija mainas dienām un plūdi te pieaug, tad mazinās, tomēr laiski izvēlēties mīļāko nostūri  lielie zālēdāji nevar.

Kopumā Pasaules Dabas Fonda apsaimniekotajā Papes dabas parkā gads ir bijis darbīgs. Gan pašu spēkiem, gan piesaistot brīvprātīgos dabas atjaunošanas talkās, ir izdevies attīrīt pļavas no krūmiem vairāk nekā 20 hektāru platībā. Turpmāk šajās teritorijas varēs saimniekot savvaļas zirgi un govis. Šogad tika uzsākta arī lielo zāledāju ganību iežogojuma nomaiņa 3800 metru apjomā un darbi tiks pabeigt nākamā gada sākumā.

Ezerā ir nopļauti ūdensaugi 25 hektāru platībā. Tāpat ir veikta kanālu atjaunošana 4800 metru garumā, lai atjaunotu ūdens caurteci seklūdens līčos  un dīķos 85 hektāru platībā. Šādi darbi ir jāveic, lai ezers neaizaugtu un arī turpmāk būtu piemērota dzīves telpa  daudzām ezerā mītošām augu un dzīvnieku sugām. Ezera aizauguma mazināšana arī palielinās ezera ainavisko pievilcību vietējiem iedzīvotājiem un parka viesiem. Nereti izskan viedoklis, ka šāda iejaukšanās nav dabiska. Taču jāatgādina, ka tieši cilvēka darbības rezultātā ezera augšanas ātrums ir palielinājies.

 

Atjaunošanas darbi parkā ir notikuši saskaņā ar parka dabas aizsardzības plānu, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālam atbalstam, kā arī Eiropas Savienības LIFE+  Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas atbalstam.