Fotostāsts: Kukaiņu izpēte Papes ezerā

26. septembris, 2014

Papes ezera niedrājā esošajos ezeriņos jeb dīķos sastopamas iespaidīgas elšu audzes. Tajās konstatēta ļoti liela zaļās dižspāres populācija – 30 – 50 dējošas mātītes, kas M. Kalniņa pieredzē ir lielākā novērotā. Lai netraucētu šīs aizsargājamās sugas dzīvotni, lielā dumpja biotopu atjaunošanas darbi šajā vietā nebūtu pieļaujami.

Dažādu sugu ūdensvaboles, kas divu nedēļu laikā iekļuvušas lamatās. Kopā ar ūdensvabolēm lamatā nejauši ir iekļuvusi arī dūņu pīkste – arī Eiropas mērogā aizsargājama zivju suga. Zivis reizēm ielien ūdensvaboļu lamatās, bet dūņu pīkste M. Kalniņa praksē - tikai otro reizi.

 

Izliekot lamatas, to atrašanās vietas tiek rūpīgi dokumentētas. Lamatas tiek izliktas dažādās ezera vietās dažāda augāja audzēs, lai gūtu priekšstatu par to, kuru augu audzēs bezmugurkaulnieku ir vairāk, - atšķiras gan lamatās noķertās sugas un to pārstāvju skaits. Jo vairāk bezmugurkaulnieku, jo vairāk varētu būt arī sastopamo zivju skaits, kas savukārt varētu piesaistīt lielā dumpja interesi par konkrēto vietu. Trīs uzstādītās lamatas bija pazudušas. Acīmredzot arī makšķerniekiem ir interese par ūdensvabolēm!

Vairāk par projektu COSTLAKE.

Lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.