Jaunumi

Uz sezonālā lieguma laiku apturēti darbi Papes ezerā

Uz sezonālā lieguma laiku apturēti darbi Papes ezerā

31. marts, 2017.

Pasaules Dabas Fonds pārtraucis krūmu un koku ciršanu, kā arī niedru pļaušanu un citus darbus, lai sezonālā lieguma laikā netraucētu putnu ligzdošanu. Šī gada jūnijā un jūlijā plānots turpināt lielā dumpja biotopu atjaunošanas pasākumus, noslēdzot 2013. gadā uzsākto projektu “Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”.

Readmore

Ziemā netraucē dabas atjaunošanas pasākumu īstenošanai Papes ezerā

Ziemā netraucē dabas atjaunošanas pasākumu īstenošanai Papes ezerā

02. februāris, 2017.

Pasākumi tiks turpināti līdz 15.martam, tad iestājoties dabas parkā ”Pape” sezonālajam liegumam. Darbi ir īstenoti saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka Pape esošajā Papes ezerā.

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds. 

Pļavu biotopu uzturēšanas pasākumi dabas parkā Pape

Pļavu biotopu uzturēšanas pasākumi dabas parkā Pape

23. janvāris, 2017.

Gada sākumā noslēdzies Pasaules Dabas Fonda projekts “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape”. Projekta laikā veikta palieņu pļavu atjaunošanu 6 ha platībā un atjaunoti aploki lielajiem zālēdājiem - savvaļas zirgiem un tauriem, 5km garumā.

Readmore