Veikti 90 reidi, lai aizsargātu Papes ezera zivju resursus

18. decembris, 2014

Pasaules Dabas Fonds sekmīgi īstenojis projektu “Zivju resursu aizsardzība DP Pape”, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds

Projektā galvenais uzdevums bija paplašināt un izpļaut Līgupes pamatgultnes kanālu, lai nodrošinātu ūdens apmaiņu ar ezeru, kur ir viss blīvākais aizaugums (doņi, meldri, vilkvālītes). Kopumā tika veikti vismaz 30 braucieni ezerā, un tika izpļauti ūdensaugi ap 60 ha platībā.

Lai samazinātu pārkāpumu skaitu dabas parkā “Pape” un aizsargātu zivju resursus, no 20. aprīļa tika veikti regulāri reidi gan Papes ezerā, gan arī Baltijas jūras piekrastē, no Lietuvas robežas (Nidas ciems) līdz Jūrmalciemam DP “Pape” ziemeļos. 

“Visintensīvākās pārbaudes notika tieši Papes ezerā no 1.jūnija (atļauts iebraukt ar laivu) un tās pieguļošajā teritorijā (Papes kanāls), jo tur ir vislielākais cilvēku pieplūdums. Darbi tika veikti gan brīvdienās, gan darba dienu rītos un vakaros,” skaidro Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda lauku attīstības programmas vadītājs. Galvenais darba uzdevums bija makšķernieku preventīvā informēšana par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, jo 90% makšķernieku ir no Lietuvas republikas, kuri praktiski nezin makšķerēšanas noteikumus. Savukārt Papes ezerā galvenais uzdevums bija pārbaudīt makšķerniekus, izņemt bezsaimnieka rīkus, kā arī informēt makšķerniekus par konkrētiem ierobežojumiem

Septembra mēnesī Baltijas jūras piekrastē tika aizturēti arī metāla zagļi, kas jūrā grieza nogrimušos kuģus (lieta nodota Rucavas pašvaldības policijai). 2014.gada 19. novembrī tika konstatēta arī kanāla rakšana Papes ezera lieguma teritorijā, kur uzsākts kriminālprocess. 

Kopumā atskaites periodā tika veikti ap 90 reidiem gan ezerā, gan arī piekrastē (22 km garumā). Pārbaudītas vismaz 650 personas. Kopumā sastādi 10 administratīvie pārkāpuma protokoli un septiņi izņemšanas protokoli (t.sk. 17 gab. ūdas, un 59,5 m tīkli) par bezsaimnieka rīkiem.