Turpināsies Papes dabas parka atbrīvošana no pamesto riepu piesārņojuma

27. septembris, 2018

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) otrdien, 2. oktobrī sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu aicina uz jau otro vides sakopšanas talku Papes dabas parkā, kur kopīgiem spēkiem plānots attīrīt ezeru, piekrasti un mežu no padomju armijas atstātā mantojuma – pamestām riepām.

Pēc tam, kad piesārņojums tiks izvākts, to jau visdrīzākajā laikā Dabas aizsardzības pārvalde iecerējusi nodot utilizēšanai.

Pārvaldes iecere ir likvidēt šo PSRS perioda militāro mantojumu jau šoruden. Šobrīd liela daļa riepu nogrimušas ezerā un apaugušas ar ūdensaugiem, kā arī daļa no tām ir novietotas netālu no ezera atklātā meža ielokā. Vietām tām cauri izauguši krūmi, kas liecina par to atrašanos vienā vietā vairāku gadu garumā.

Privātīpašums, kurā atrodas daļa no riepām pieder pensionētai skolotāja, kura vairākkārtīgi ir vērsusies Valsts vides dienestā, Dabas aizsardzības pārvaldē un Rucavas novada pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt novākt riepas, jo viņas rīcībā nav tādu līdzekļu, lai šo darbu veiktu. Savukārt Valsts vides dienests ir uzdevis īpašniecei novākt riepas līdz 2018.gada beigām.

► KO darīsim – kopīgiem spēkiem vilksim, stumsim, velsim riepas ārā no meža. Palīgos būs gan dažādas tehnikas vienības, iekārtas, bet lielu daļu darba iespējams paveikt tikai ar cilvēka roku darba palīdzību.

► KUR tiekamies - Papes ciema pludmales stāvlaukums 

► KAD tiekamies – 2. oktobrī plkst. 12.00.

Līdzi jāņem labs noskaņojums un vēlme darīt labus darbus un ja ir iespēja un vēlme – savi instrumenti, par cimdiem, darāmo un talkas zupu parūpēsies Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas parka “Pape” teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas: Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, savvaļas zirgi un tauri, kuri nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās palieņu pļavas. Starp Papes ezeru un jūru ir viena no lielākajām putnu migrācijas vietām Latvijā (Baltās – Baltijas jūras putnu ceļš). Rudeņos šeit darbojas vienīgā caurceļojošo putnu novērošanas stacija Latvijā, kur ornitologi uzskaita un gredzeno gājputnus.