Papes dabas parkā noslēdzies darbs pie projekta, kura ietvaros tika atjaunota piemērota dzīves vide lielajam dumpim

18. aprīlis, 2018

Līdz ar gājputnu atgriešanos un ar tiem saistīto liegumu sākumu, ir noslēgusies ezera biotopu atjaunošanas darbu sezona Papes dabas parkā. Sākoties putnu ligzdošanas periodam niedru pļaušanas, ezera caurteces  atjaunošanas un citus darbus ezerā un piekrastē vairs veikt nevar, lai netraucētu ligzdojošajiem putniem un citiem dzīvniekiem.

Vienlaikus arī ir sekmīgi noslēgts Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros” COASTLAKE, kura ietvaros Pasaules Dabas Fonds (PDF) veica virkni uzdevumu, lai uzlabotu Latvijas sarkanajā grāmatā iekļautā lielā dumpja dzīves vides apstākļus un ekosistēmas funkcijas. Projekta ietvaros tika izstrādāts pasākumu plāns lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai Papes ezerā, kas arī fiksēja problēmas un noteica tuvākā un tālākā nākotnē veicamos uzdevumus. Pasākumu plāns iezīmē arī perspektīvu, kādā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumi veicami pēc projekta beigām (no 2018. līdz 2024. gadam).

Jāpiezīmē, ka lielais dumpis tiek uzskatīts par tā saucamo lietussarga sugu, kas nozīmē, ka, ja ir piemēroti vides apstākļi dumpim, tad tie ir piemēroti arī lielai daļai citu ezera dzīvnieku un augu.

Projekta nepieciešamību pamato problēma – piekrastes ezeri aizaug. Nereti PDF saņem pārmetumus, ka ezera aizaugšana acīmredzot ir dabisks process un nav nepieciešams tajos iejaukties. Taču dabiski seklo ezeru pārtapšana par purvu notiktu daudz lēnāk. Būtiskākais ezera ātrās aizaugšanas iemesls ir ezerā ieplūstošās barības vielas no intensīvās lauksaimniecības zemēm un pagājušā gadsimta meliorācijas sekas. Lai ar pārlieku straujo aizaugšanu cīnītos, Papes ezerā, kas iekļaujas Baltijas – Baltās jūras putnu migrācijas ceļā un tādejādi ir nozīmīgs biotops kā ligzdojošajiem, tā caurceļojošajiem putniem, tika veikti ezera kanālu caurteces atjaunošanas darbi, ezera zemūdens un virsūdens pļauja.

Darbi pie projekta tika veikti no 2013. gada. Projekta vadītājs, PDF lauku programmas vadītājs Ints Mednis aprēķinājis, ka kopā projekta ietvaros ir veikta niedru pļaušana un krūmu izciršana uz salām 170 hektāru platībā, ir veikti seklo kanālu tīrīšanas darbi starp ezera dīķiem 110 hektāru platībā un tāpat ir veikta arī mitru ieplaku veidošana niedrāju masīvos 320 hektāru platībā.

Projektu Latvijā realizēja Latvijas Dabas fonds partnerībā ar Pasaules Dabas fondu, kas realizēja aktivitātes Papes dabas parkā un Engures ezera dabas parka fondu, kas realizēja aktivitātes Engures dabas parkā.