Makšķerēšanas kārtība Papes ezerā un kanālā

Papes ezers (platība 1205 ha) un Papes kanāls, kurš savieno ezeru ar Baltijas jūru, atrodas Rucavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe. 

Papes ezers ir dabas lieguma zona dabas parkā "Pape", kurā ir spēkā:

  1. Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumi 
  2. Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

 

No 2012. gada 21. septembra Papes ezerā stājas spēkā licencētās makšķerēšanas kārtība, kur papildus jāievēro sekojoši noteikumi.

  1. Licencētās makšķerēšanas nolikums Papes ezerā un Papes kanālā (Rucavas novada domes saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā Nr.1.)
  2. Rucavas novada domes saistošie noteikumi par airu laivu reģistrēšanu un lietošanas kārtību Rucavas novada Rucavas pagasta publiskajā ūdenstilpnē „Papes ezers” Nr.2.

 

SVARĪGI

Makšķerēšana Papes ezerā atļauta tikai no Papes ezerā reģistrētām airu laivām.  Laivu reģistrācija ir bezmaksas. CSDD laivas tiek reģistrētas ar esošo reģistrācijas numuru. Vairāk info.

Ar airu laivu aizliegts atrasties Papes ezerā 1,5 stundas pirms saullēkta un 1,5 stundas pēc saulrieta.

Papes kanālā makšķerēšana atļauta tikai no krasta.

Zivju sugas, to atļauto lielumu, saudzēšanas laiku un daudzumu nosaka Makšķerēšanas noteikumi.

Informācijai: Latvijas zivju sugu plakāts 

 

Ziņot par pārkāpumiem:
VVD pilnvarotā persona sabiedriskais vides inspektors: +371 29108847
Papes dabas parka fonds: +371 29224331, e-pasts: imednis@pdf.lv