Zivju resursu aizsardzība dabas parkā „Pape”

Ņemot vērā lielo pārkāpumu skaitu un to tendenci pieaugt (turpina palielināties tūristu skaits no Lietuvas), kā arī patreizējo nelielo kapacitāti, ezera aizsardzībai un preventīvai tūristu izglītošanai, projekta laikā tiks nodrošināta papildu ezera uzraudzība.

Zivju resursu kontrole vienlaicīgi nodrošinās arī citu MK not. NR. 706 (DP Pape individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi) ievērošanu DP teritorijā.