Project COASTLAKE

„Papes dabas parka fonda kapacitātes uzlabošana dabas un kultūras vērtību apzināšanai un vizualizēšanai”

Finansētājs: ELFLA LEADER

 

Projekta laikā tika uzlabota dabas parka “Pape” fonda materiāltehniskā bāze, pašu spēkiem veikt dabas parkā "Pape" esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un fotofiksāciju. Iegūtie foto materiāli tika izmantoti bukletu un citu informatīvo materiālu publicēšanai, sabiedrību informējošas un izglītojošas informācijas publicēšanai dabas parka interneta vietnē, kā arī informatīvo stendu izgatavošanai dabas takām un citiem apskates objektiem dabas parka teritorijā.  

Readmore

„Tehniskā aprīkojuma iegāde dabas parka “Pape” teritorijas sakopšanai un infrastruktūras apsaimniekošanai”

Finansētājs: ELFLA LEADER

 

Projekta laikā tika iegādāts traktors ar pļaujmašīnu, smalcinātāju un piekabi, lai nodrošinātu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī dabas parka "Pape" apmeklētājiem pieejamību dabas tūrisma infrastruktūrai un apskates objektiem, uzlabojot vides infrastruktūras apsaimniekošanas kvalitāti, efektivitāti un regularitāti.

Readmore