Project COASTLAKE

COFREEN – Niedru biomasas izmantošanas konceptu ieviešana dabas parka "Pape" teritorijā

Finansētājs: Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programma 2007 - 2012

 

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada 1. maijs – 2013. gada 30. aprīlis

 

 

Niedre ir savvaļā – piekrastes rajonos, upju un ezeru krastos – augošs un bagātīgu biomasu veidojošs kultūraugs. Projekta mērķis ir veicināt reģionu ekoloģisko un ekonomisko ilgtspēju, sekmējot Somijas, Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju interesi uzsākt ar niedru izmantošanu saistītu uzņēmējdarbību būvniecības un enerģētikas sektoros.

Readmore