Pietura - palieņu pļava

Apskates objekts

Latvijā dabiskās palieņu pļavas sastopamas reti, tās aizņem tikai apmēram 1% no Latvijas teritorijas. Šādās pļavās aug vismaz puse no Latvijā aizsargājamajām augu sugām, tās ir aizsargājamas arī Eiropas Savienībā. 

Papes ezera palienēs sastopamas palieņu pļavas, kas senāk izmantotas ganīšanai. Palieņu pļavas izvietojušās mitrās, barības vielām samērā nabadzīgās, kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs. Pavasaros un lietus periodos tās ir bagātīgi mitras, bet vasarā var izžūt. 

Palieņu pļavas ir dabiskas, neielabotas (nemēslotas, nemeliorētas) pļavas, tādēļ tām raksturīga liela augu sugu daudzveidība – krāšņi ziedošās puķes piesaista tauriņus un citus kukaiņus, ar kuriem, savukārt, barojas pļavu putni.  

Šeit apskatāma, piemēram, molīnijas (Molinia caerulea) pļava, kur zemsedzē atrodamas tādas raksturīgas augu sugas kā zilganā seslērija (Sesleria caerulea), stāvais retējs (Potentilla erecta), dūkstu madara (Galium uliginosum) u.c.  

Uzzini vairāk par citām pļavām, kas sastopamas dabas parkā Pape!