Nidas purva platforma

Putnu vērošana Skatu platforma Skatu vieta Apskates objekts Gājēju dēļu laipas

Nidas purva R malā slejas novērošana platforma purva izpētei no tālienes. Nidas purvs rudeņos ir nozīmīga zosu un dzērvju atpūtas un nakšņošanas vieta. Nidas purvs ir vienīgais purvs Latvijā, kurš atrodas ļoti tuvu Baltijas jūrai, tā platība ir 2411 ha.

Nidas purvā ligzdo vairāki retumi: lietuvainis (Numenius phaeopus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), pļavu lija (Circus pygargus), arī citi apdraudēti vai aizsargājami putni. Mežā, kurš robežojas ar purvu, mīt meža balodis (Colum-ba oenas). Purvs ir nozīmīga caurceļojošo zosu, galvenokārt baltpieres (Anser albifrons) un sējas zoss (Anser fabalis), atpūtas, barošanās un spēku uzkrāšanas vieta pirms Baltijas jūras šķērsošanas. Nidas purvs rudeņos ir nozīmīga zosu, dzērvju atpūtas un nakšņošanas vieta.

Zini!
Nidas purvs ir iekļauts dabas parka lieguma zonā. Ievērojot Papes ezera un Nidas purva nozīmi putnu dzīvē gan ligzdošanas laikā, gan migrācijās, tiem abiem kopā ir noteikts starptautiskas nozīmes mitrāja statuss.

Vairāk par Nidas purvu

Ja pamani, ka tiek postīts dabas parks vai apdraudētas tajā sastopamās sugas, zvani – +371 29108847 VVD pilnvarotā persona sabiedriskais vides inspektors.

Papes putnu sugu saraksts!

Vēlies vērot putnus kopā ar zinošu gidu?
Īpaši krāšņi rudeņos un pavasaros!
Pasākums notiek kopā ar gidu, lai pieteiktos un uzzinātu vairāk, zvani – mob. 29224331. 
Cena grupai līdz 8 cilvēki – 90 EUR.