Dabas un kultūrvēstures objekti

Dabas parkā “Pape” sastopamas 632 augu sugas, 278 putnu sugas, 22 Eiropas savienības nozīmes biotopi – īpašas vietas, kas ļauj pastāvēt retām augu un dzīvnieku sugām. Parka teritorijā atrodas arī Papes ciems, Papes Ķoņu ciems, kur joprojām pastāv bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un saglabājusies kādreizējā apbūve.