Lielais dumpis

Putnu vērošana Apskates objekts

Ezera un tā tuvākās apkārtnes teritorijā ir sastopami ievērojams skaits Eiropā apdraudēto ligzdojošo putnu sugu (atbilstoši Bernes Konvencijas apdraudēto putnu sarakstam, ES Putnu direktīvas 1. pielikums), tajā skaitā lielais dumpis (Botaurus stellaris).

Lielais dumpis

Dumpis ir paliela auguma putns ar spēcīgu ķermeni. Ķermeņa garums ir 69–81 cm, spārnu izpletums 100–130 cm, svars 900–1100 g. Lielais dumpis pārtiek galvenokārt no zivīm, abiniekiem un ūdens bezmugurkaulniekiem. Lielajam dumpim īpaši iecienīts ir zutis, tomēr tas ēd arī sīkus zīdītājus un putnus.

Dumpis medī niedrājos, lēnām bradājot pa seklu ūdeni, meklējot medījumu. Reizēm to var redzēt sastingušu vērojam ūdeni. Galvenokārt tas ir aktīvs krēslas stundās no rīta un vakaros. Lieliski maskējas. Briesmu gadījumā saslienas stāvus, kaklu un knābi izslien uz augšu un atkāpjas šūpojoties, līdzinoties niedrēm. Maskēties palīdz ne tikai neparastā poza, bet arī raibais, dzeltenīgi brūnais apspalvojums.

Par lielo dumpi mēdz teikt, ka to vieglāk saklausīt, nekā ieraudzīt. Tā skaļais sauciens riesta laikā ir dzirdams apmēram 2 km attālumā.  Lielajam dumpim raksturīgs galvenokārt naktī un krēslā saklausāms dobjš, atkārtots un tālu dzirdams sauciens, kas atgādina buļļa māvienu vai kā kāds tālumā pūstu tukšā pudelē.

Klausies dumpja balsi

Lielais dumpis ir gājputns un ziemas periodā dodas uz dienvidiem, uz siltākām vietām. Tas uzskatāms par parastu ligzdotāju un caurceļotāju, tomēr reizēm lielais dumpis Latvijā arī pārziemo. Pirmās ziņas par ziemošanu iegūtas 1967. gadā. Pēdējos gados arvien biežāk tiek novēroti pārziemojoši īpatņi, pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā.

 

Šis putns Latvijā vēl 19.gs tika uzskatīts par visai parastu putnu, tomēr vēlāk lielo dumpju skaits ievērojami samazinājās. Lai gan mūsdienās lielais dumpis sastopams visā Latvijas teritorijā, tā izplatība ir nevienmērīga. Latvijā, domājams, ligzdo 200 līdz 300 pāri. Dzīvo galvenokārt seklās, ar niedrēm aizaugušās dažāda lieluma ūdenstilpnēs – ezeros, zivju dīķos, dažkārt bebru uzpludinājumos.

 

Lielais dumpis ir iekļauts Latvijas sarkanajā grāmatā 3. kategorijā un MK aizsargājamo sugu sarakstā.

COASTLAKE projekts 

Lai atjaunotu Lielā dumpja biotopus, Pasaules Dabas Fonds pie Papes ezera realizē projektu COASTLAKE „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”. Projekta laikā tiks uzlabots lielā dumpja aizsardzības statuss un ekosistēmu funkcijas. Vairāk par projektu uzzini šeit! Tur arī projekta jaunumi!

 

Vēlies vērot putnus Papē?

Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām putnu novērošanas vietām Latvijā migrācijas laikā. Rudeņos un pavasaros tūkstošiem putnu kā migrācijas ceļu izmanto joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās – Baltijas jūras gājputnu ceļš). Par labākajām putnu vērošanas vietām un citām putnu sugām šeit!