Nidas oļainā pludmale

Peldvieta

Pludmalē pie Nidas ciema var aplūkot Latvijai neraksturīgu oļainu senās Litorīnas krasta valni un senā Nidas purva nogulumus.

Valnis radies, atkāpjoties Litorīnas jūrai. Tas ir 25–30 m plats, 0,5 m augsts. Nidas purva daļa daļēji ir aprakta zem krasta vaļņa, bet tā nogulumi (kūdra) nedaudz iestiepjas arī jūrā. Sauszemes daļā kūdrā atrastas sāļūdenī dzīvojošo kramaļģu atliekas.

Šī ir aizsargājama teritorija, kuras kopējā platība ir 37,1 ha. Te sastopami piena kvarca oļi.