Savvaļas zirgu, tauru un sumbru atgriešanās Latvijā

Latvijā savvaļas zirgi sastopami jau kopš 1999. gada, kad Pasaules Dabas Fonds pie Papes ezera ieveda pirmos 18 zirgus. Nedaudz vēlāk 2004. gadā savvaļas zirgiem pievienojās pirmās 23 tauru govis un 5 sumbri. Zirgi un tauri ir bara dzīvnieki, kas dzīvo lielās grupās, kurās veidojas arī dabiskas apakšgrupas. Lielie zālēdāji (savvaļas zirgi, tauri), pārtiekot no zāles, krūmiem, niedrēm un koku mizas, nodrošina atklātas dabas ainavas (dažāda veida pļavu) pastāvēšanu. Šobrīd savvaļas zirgi un tauri dzīvo vienkopus Papes ezera A krastā aptuveni 400 ha lielās ganībās.

Sumbri ir lielākie Eiropas savvaļas zālēdāji, kas kādreiz apdzīvoja arī Latviju. Eiropas sumbrs ir ierakstīts Pasaules sarkanajā grāmatā. Šobrīd sumbri Latvijā savvaļā dzīvo tikai Papes apkārtnē.