Jaunumi

Uzsākts projekts dabas daudzveidības saglabāšanai Papes ezerā

Uzsākts projekts dabas daudzveidības saglabāšanai Papes ezerā

01. novembris, 2022.

Kopš 2022. gada 1. novembra dabas parkā “Pape”, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija, ir uzsākts jauns projekts “Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas vietu atjaunošana”, kura mērķis ir saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģisko daudzveidību. Projekta laikā plānots samazināts salu niedrāja apaugums kopējā platībā 3,12 ha, atjaunojot daļēju pļavu veģetāciju, kas būtu piemērota bridēju, pīļu un zosu sugu, kaijveidīgo ligzdošanai Papes ezerā.

Readmore

Noslēdzies projekts "Papes ezera apsaimniekošana"

Noslēdzies projekts "Papes ezera apsaimniekošana"

17. oktobris, 2022.

Šā gada oktobrī noslēdzies dabas parkā “Pape” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenotais projekts “Papes ezera apsaimniekošana”, kura mērķis ir uzlabot ūdens apmaiņu ezerā, mazināt tā aizaugšanu ar niedrēm, radot labvēlīgus dzīves apstākļus migrējošām zivīm un putniem.

Readmore