Makšķerēšanas kārtība Papes ezerā un kanālā

Papes ezers (platība 1205 ha) un Papes kanāls, kurš savieno ezeru ar Baltijas jūru, atrodas Rucavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe. 

Papes ezers ir dabas lieguma zona dabas parkā "Pape", kurā ir spēkā:

  1. Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumi 
  2. Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

SVARĪGI

Makšķerēšana Papes ezerā atļauta tikai no Papes ezerā reģistrētām airu laivām.  Laivu reģistrācija ir bezmaksas. CSDD laivas tiek reģistrētas ar esošo reģistrācijas numuru. Vairāk info.

Ar airu laivu aizliegts atrasties Papes ezerā 1,5 stundas pirms saullēkta un 1,5 stundas pēc saulrieta.

Papes kanālā makšķerēšana atļauta tikai no krasta.

Zivju sugas, to atļauto lielumu, saudzēšanas laiku un daudzumu nosaka Makšķerēšanas noteikumi.

Informācijai: Latvijas zivju sugu plakāts 

 

Ziņot par pārkāpumiem:
Papes dabas parka fonds: +371 29224331, e-pasts: imednis@pdf.lv