Parka noteikumi

 

  • Nebrauc un neatstāj auto kāpu aizsargjoslā!
  • Pārvietojies tikai pa ceļiem un takām!
  • Neatstāj atkritumus!
  • Kurini ugunskuru un cel teltis tikai tam paredzētajās vietās!
  • Ievēro makšķerēšanas noteikumus!

 

No 2011.gada 28.septembra dabas parkā ir spēkā dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.706). 

Noteikumi medniekiem

Par noteikumu neievērošanu fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no 14,23 EUR līdz 711,44 EUR atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam.

 

Drošības noteikumi

Pie savvaļas zirgiem un tauriem

 

• Dzīvniekus apmeklējiet tikai kopā ar gidu! 

• Atcerieties, ka savvaļas zirgi un tauri nav mājdzīvnieki un uzvedas savvaļas instinktu vadīti! 

• Neejiet dzīvniekiem tuvāk par 30 m. Ja tie tuvojas, neaiztieciet tos, bet mierīgi atkāpieties! 

• Nebarojiet dzīvniekus, jo tas izjauc šo savvaļas dzīvnieku dabisko vielmaiņu un uzvedību, un tie kļūst bīstami cilvēkam! 

• Neklaigājiet un nebaidiet dzīvniekus ar straujām kustībām, tie Jūs var noturēt par ienaidnieku! 

• Neielaidiet aplokā suņus un citus mājdzīvniekus! 

• Nebojājiet aploka žogu! 

• Neizmētājiet ganībās atkritumus! 

• Nenovietojiet transportlīdzekli aplokā! 

• Nekuriet ugunskurus un neceliet teltis aplokā! 

• Vērojot savvaļas zirgus un taurus, centieties radīt vienaldzību pret sevi, tad Jums būs iespēja redzēt šo skaisto dzīvnieku dabisko uzvedību!

 

BEZ GIDA SASKAŅOJUMA STAIGĀT PA GANĪBĀM UN TUVOTIES DZĪVNIEKIEM IR AIZLIEGTS! 

 

Savvaļas zālēdāju ganības
Savvaļas zālēdāju ganības

Kopš dibināšanas dabas parku "Pape" kopā apmeklējuši aptuveni 100 000 cilvēki! Kopā ar gidiem izzini, kāpēc svarīgi Latvijā atgriezt lielos zālēdājus.