Medības Papes ezerā

Papes ezers (spoguļlaukuma platība 1205 ha) un Papes kanāls, kurš savieno ezeru ar Baltijas jūru, atrodas Rucavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe. Papes ezers ir dabas lieguma zona dabas parkā "Pape", kurā ir spēkā:

1. Medību likums

2. Medību noteikumi

3. Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi