Īpašā režīma zonas izveidošana Papes un Nidas ciemos

Mērķis: ieviest sezonālu iebraukšanas maksu Papes un Nidas ciemos tūristiem, lai sekmētu teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu no vietējiem ieņēmumiem.

 

Pamatojums: Vasaras sezonā Papes ciemā ir liels tūristu pieplūdums, kas rada negatīvu slodzi (atkritumi, bojāta tūrisma infrastruktūra, kāpu izbraukāšana, atpūtas utt.).

 

Ieguvumi:

- Papildus finansējums tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai.

- Teritorijas labiekārtošana (atkritumu apsaimniekošana, informācijas zīmes utt.)

- Papildus teritorijas uzraudzība, lai kontrolētu apmeklētājus.

- Vienotas apsaimniekošanas sistēmas izveide.

 

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds