Licencētās makšķerēšanas ieviešana Papes ezerā

Mērķis: ieviest licencēto makšķerēšanu Papes ezerā, kas sekmētu zivju resursu izmantošanas uzraudzību un to atjaunošanu.

 

Pamatojums: Šobrīd Papes ezerā (publiskais ezers) zivju resursu izmantošanas kontrole ir nepietiekama, kā rezultātā netiek ievēroti normatīvie akti. Trūkst līdzekļi zivju resursu atjaunošanai.

 

Ieguvumi:

-Papildus finansējums Papes ezera zivju resursu izmantošanas kontrolei.

-Papildus finansējums zivju resursu atjaunošanai.

-Papildus finansējums ezera apsaimniekošanai (niedru pļaušana utt.)

-Teritorijas labiekārtošana (informācijas zīmes utt.)

 

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds