Amerikas ūdeles skaita samazināšana Papes ezerā (pilotprojekts)

Mērķis: samazināt Amerikas ūdeļu populāciju ezerā, lai saglabātu ezera ligzdojošās ūdensputnu populācijas un zivju resursus.

 

Pamatojums: Papes ezerā (publiskais ezers) ūdeļu skaits ir jākontrolē (DAP), jo tās negatīvi ietekmē ūdensputnus un zivju resursus.

 

Ieguvumi:

- Izstrādāta metodika ūdeļu skaita kontrolei.

- Samazināts (kontrolēts) ūdeļu skaits ezera apkārtnē.

- Pozitīva ietekme ezera ūdensputnu populācijām un zivju resursiem.

 

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds