DP “Pape” interneta mājas lapas uzturēšana www.pdf-pape.lv

Mērķis: Vienotas informācijas pieejamība par dabas parku.

 

Pamatojums: Interneta lapa palīdz iegūt informāciju par DP “Pape” gan vietējiem apmeklētājiem, gan citu valstu tūristiem.

 

Ieguvumi:

-Vispusīga informācija par parka dabas daudzveidību.

-Pilnīgs informācijas avots par jaunumiem, ierobežojumiem utt..

-Informētāks un disciplinētāks parka apmeklētājs.

 

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds