COFREEN – Niedru biomasas izmantošanas konceptu ieviešana dabas parka "Pape" teritorijā

Pamatojums:

Niedre (Phragmites australis) ir savvaļā – piekrastes rajonos, upju un ezeru krastos – augošs un bagātīgu biomasu veidojošs kultūraugs, kas dažkārt tiek uzskatīts par traucēkli, bet citreiz par skaistu ainavas sastāvdaļu.

Niedru augšanas vietu ilgtspējīga apsaimniekošana var būt noderīga apkārtējo reģionu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Somijas dienvidu reģionos, Igaunijā un Latvijā ir plašas niedru augšanas zonas, kuras, rūpīgi plānojot apsaimniekošanu, ilgstoši var izmantot bioenerģijas un celtniecības materiālu ražošanā, vienlaicīgi veicinot ūdens aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atpūtas iespēju nodrošināšanu un ainavu saglabāšanu. Diemžēl šobrīd šajās teritorijās tiek īstenoti tikai daži lietderīgi un ilgtspējīgi niedru izmantošanas risinājumi.

 

Plānotās projekta aktivitātes un rezultāti Latvijā:

- Informatīvi izglītojoša filma par niedru izmantošanas piemēriem būvniecības un bioenerģijas nozarē Latvijā, Igaunijā un Somijā.

- Informatīvi ilustratīva grāmata par niedru izmantošanas piemēriem būvniecības un bioenerģijas nozarē Latvijā, Igaunijā un Somijā.

- Niedru festivāls.

- Niedru izmantošanas Stratēģiskais Rīcības plāns Papē/DR Kurzemē.

- Tehniski ekonomiskais pamatojums niedru izmantošanai Papes ezerā.

- Pētījums par niedru izmantošanas iespējām bioenerģijā (briketes un granulas).

- Pētījums par niedru izmantošanas iespējām biogāzes ražošanā.

- Biznesa modelis uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot niedres.

- Semināri par niedru izmantošanas iespējām.

 

Projekta vadošais partneris ir Somijas Turku University of Applied Sciences, Igaunijā – Tallinn University of Technology un Estonian University of Life Sciences, savukārt Latvijā – valsts SIA "Vides projekti".

 

Projekts COFREEN tiek finansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas 2007 - 2012. 

 

Papildu informācija: projekta vadītāja Aija Zučika, e-pasts: aija.zucika@videsprojekti.lv.

 

Projekta mājas lapa.