“Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 30. septembris – 2015. gada 1. maijs

 

Projekta laikā atjaunota tūristu iemīļotā Ekoloģisko procesu taka Papes ciemā. Taka piedāvā ceļojumu neskartā dabā. Ceļojumam ir piecas pieturas: ezers, pļava, mežs, purvs un kāpas. Katra no tām stāsta, kā veidojas dabas ainava dažādu dabas procesu, piemēram, ūdens, uguns, vēja, lielo zālēdāju, ietekmē. Projekta gaitā takā tika izveidoti tematiskie stendi, kā arī atjaunota dabas parka “Pape” tūrisma infrastruktūras karte. Tāpat tūristiem veidota jauna laipa Nidas purvā.