“Zivju resursu aizsardzība dabas parkā Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 8. aprīlis – 2014. gada 30. novembris

 

Projekta laikā Papes ezerā tika izpļauti 60 ha ūdensaugu, pļaušana tika veikta Papes ezera dabas lieguma teritorijā pie Līgupes ietekas. Tāpat projekta mērķis bija nodrošināt zivju resursu aizsardzību Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē dabas parka teritorijā, 22 km garumā Rucavas un Nīcas novados.  

 

Kopumā projekta laikā tika veikti ap 90 reidiem gan ezerā, gan arī piekrastē (22 km garumā). Pārbaudītas vismaz 650 personas. Kopumā sastādi 10 administratīvie pārkāpuma protokoli un septiņi izņemšanas protokoli (t.sk. 17 gab. ūdas, un 59,5 m tīkli) par bezsaimnieka rīkiem. 

 

Vairāk par projekta rezultātiem, šeit