Zivju resursu aizsardzība dabas parkā “Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. jūnijs – 2016. gada 30. decembris

 

Zivju resursi Papes ezerā ir nozīmīga barības bāze putniem. Tie ir arī rekreācijas avots, taču ezera specifika - lielums (2200 ha), niedrāji (80 %), saliņas, aizauguši līči, upju ietekas, kanāli, niedrājos esošie dīķi, ir grūti izkontrolējami, tāpēc Papes ezera zivju resursi bieži tiek iegūti nelikumīgi.

Ņemot vērā lielo pārkāpumu skaitu un to tendenci pieaugt (turpina palielināties tūristu skaits no Lietuvas), kā arī patreizējo nelielo kapacitāti, ezera aizsardzībai un preventīvai tūristu izglītošanai, projekta laikā tiks nodrošināta papildu ezera uzraudzība.

 

Zivju resursu kontrole vienlaicīgi nodrošinās arī citu MK not. NR. 706 (DP Pape individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi) ievērošanu DP teritorijā.