Projekti

Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2018. gada februāris

Projekta laikā veikti gan pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai, gan tūrisma infrastruktūras atjaunošanai.

Readmore