Projekti

Pasaules Dabas Fonds veic dabas daudzveidības atjaunošanas un tūrisma infrastruktūras uzturēšanas darbus dabas parkā Pape

2019. gada jūnijā noslēdzies projekts “Apsaimniekošanas pasākumi DP "Pape"”, kurā Pasaules Dabas Fonds ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja dažādus dabas aizsardzības plāna pasākumus dabas daudzveidības un tūrisma infrastruktūras uzturēšanai dabas parkā „Pape”. Šie pasākumi aptver tādu mērķu īstenošanu parkā, kā bioloģiski nozīmīgo Papes ezera piekrastes palieņu pļavu saglabāšanu un apsaimniekošanu, Papes ezera bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, tūrisma infrastruktūras izveidošanu, informācijas pieejamības nodrošināšanu par dabas vērtībām un parka apsaimniekošanu.

Readmore