Projekti

Pasaules Dabas Fonds veic palieņu pļavu uzturēšanas darbus dabas parkā “Pape”

2021. gada novembrī noslēdzies projekts “Papes ezera palieņu pļavu apsaimniekošana”, kuru finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta mērķis ir īstenot dažādus dabas aizsardzības plāna pasākumus dabas daudzveidības uzturēšanai dabas parka „Pape” palieņu pļavās. Šie pasākumi aptver tādu mērķu īstenošanu parkā, kā bioloģiski nozīmīgo Papes ezera piekrastes palieņu pļavu saglabāšanu un apsaimniekošanu, Papes ezera bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, informācijas pieejamības nodrošināšanu par dabas vērtībām un parka apsaimniekošanu.

Readmore