Проект

Īpašā režīma zonas izveidošana Papes un Nidas ciemos

Mērķis: ieviest sezonālu iebraukšanas maksu Papes un Nidas ciemos tūristiem, lai sekmētu teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu no vietējiem ieņēmumiem.

Pamatojums: Šobrīd vasaras sezonā Papes ciemā ir liels tūristu pieplūdums, kas rada negatīvu slodzi (atkritumi, bojāta tūrisma infrastruktūra, kāpu izbraukāšana, atpūtas utt.)

Ieguvumi:

-Papildus finansējums tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai.

-Teritorijas labiekārtošana (atkritumu apsaimniekošana, informācijas zīmes utt.)

-Papildus teritorijas uzraudzība, lai kontrolētu apmeklētājus.

-Vienotas apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds

Readmore

Licencētās makšķerēšanas ieviešana Papes ezerā

Mērķis: ieviest licencēto makšķerēšanu Papes ezerā, kas sekmētu zivju resursu izmantošanas uzraudzību un to atjaunošanu.

Pamatojums: Šobrīd Papes ezerā (publiskais ezers) zivju resursu izmantošanas kontrole ir nepietiekama, kā rezultātā netiek ievēroti normatīvie akti. Trūkst līdzekļi zivju resursu atjaunošanai.

Ieguvumi:

-Papildus finansējums Papes ezera zivju resursu izmantošanas kontrolei.

-Papildus finansējums zivju resursu atjaunošanai.

-Papildus finansējums ezera apsaimniekošanai (niedru pļaušana utt.)

-Teritorijas labiekārtošana (informācijas zīmes utt.)

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds

Readmore

Amerikas ūdeles skaita samazināšana Papes ezerā (pilotprojekts)

Mērķis: samazināt Amerikas ūdeļu populāciju ezerā, lai saglabātu ezera ligzdojošās ūdensputnu populācijas un zivju resursus.

Pamatojums: Šobrīd Papes ezerā (publiskais ezers) ūdeļu skaits ir jākontrolē (DAP), jo tās negatīvi ietekmē ūdensputnus un zivju resursus.

Ieguvumi:

-Izstrādāta metodika ūdeļu skaita kontrolei.

-Samazināts (kontrolēts) ūdeļu skaits ezera apkārtnē .

-Pozitīva ietekme ezera ūdensputnu populācijām un zivju resursiem.

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds

Readmore

DP “Pape” interneta mājas lapas uzturēšana www.pdf-pape.lv

Mērķis: Vienotas informācijas pieejamība par dabas parku.

Pamatojums: Interneta lapa palīdz iegūt informāciju par DP “Pape” gan vietējiem apmeklētājiem, gan citu valstu tūristiem.

Ieguvumi:

-Vispusīga informācija par parka dabas daudzveidību.

-Pilnīgs informācijas avots par jaunumiem, ierobežojumiem utt..

-Informētāks un disciplinētāks parka apmeklētājs.

Finansētājs: Ignase Šops

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds

Readmore