Проект

“Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 30. septembris – 2015. gada 1. maijs

 

Projekta laikā tiks atjaunota tūristu iemīļotā Ekoloģisko procesu taka Papes ciemā. Taka piedāvā ceļojumu neskartā dabā. Ceļojumam ir piecas pieturas: ezers, pļava, mežs, purvs un kāpas. Katra no tām stāsta, kā veidojas dabas ainava dažādu dabas procesu, piemēram, ūdens, uguns, vēja, lielo zālēdāju, ietekmē. Projekta gaitā takā tiks izveidoti tematiskie stendi, kā arī atjaunota dabas parka “Pape” tūrisma infrastruktūras karte. Tāpat tūristiem tiks veidota jauna laipa Nidas purvā.  

Readmore

“Palieņu pļavu apsaimniekošanas dabas parkā Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 8. aprīlis – 2014. gada 31. jūlijs

Lai nodrošinātu vērtīgo Papes ezera palieņu (seslērijas un molīniju) pļavu apsaimniekošanu un uzturēšanu, dabas parkā „Pape” tiks atjaunots tauru un savvaļas zirgu aploks. Ganīšana ir vienīgais risinājums šo pļavu uzturēšanai. Īstenojot projektu ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, zirgu un tauru ganībās tika uzstādīti jauni receklētās plastmasas aploka mieti, kas nodrošinās turpmāku iespēju īstenot pļavu apsaimniekošanu noganot.

 

(izvērsumā: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/323/129/istenots-projekts-Palie-u-plavu-apsaimniekosana-DP-Pape)

Readmore

“Dabas parka Pape jaunie vēstnieki”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 7. aprīlis – 2014. gada 1. oktobris

Projektā īpaši tiek aicināti piedalīties Nīcas un Rucavas novada jaunieši! Iniciatīva „Papes jaunie vēstnieki” ne vien ļaus jauniešiem uzzināt daudz vairāk par vietu, kurā tie dzīvo, bet arī aktīvāk iesaistīties dabas aizsardzībā, kopā ar dabas parka „Pape” darbiniekiem dodoties ekspedīcijās, piedaloties brīvdabas lekcijās un pasākumos. Projekta laikā dabas parkā tiks veidota jauna taka ikvienam parka apmeklētājam – Papes orhideju taka!

 

 

(izvērsumā: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/310/129/Dabas-parka-Pape-orhideju-taka; http://www.pdf.lv/lv_LV/news/308/129/Dabas-parka-Pape-atklata-savvalas-orhideju-taka; http://www.pdf.lv/lv_LV/news/302/129/Nica-un-Rucava-mekle-Papes-jaunos-vestniekus)

Readmore

“Zivju resursu aizsardzība dabas parkā Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 8. aprīlis – 2014. gada 30. novembris

 

Projekta laikā Papes ezerā tiks izpļauti 60ha ūdensaugu, pļaušana tiks veikta Papes ezera dabas lieguma teritorijā pie Līgupes ietekas. Tāpat projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē dabas parka teritorijā, 22 km garumā Rucavas un Nīcas novados.  

Readmore